Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: BIỆN PHÁP NÂNG CAO TRÍ NHỚ NGẮN HẠN (SHORT – TERM MEMORY) TRONG DỊCH ĐUỔI (CONSECUTIVE INTERPRETATION) CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Tác giả: Th.S Lê Thị Hương
Từ khóa/ Chủ đề: NÂNG CAO TRÍ NHỚ NGẮN HẠN
TRONG DỊCH ĐUỔI
SINH VIÊN NĂM THỨ 3
NGÔN NGỮ ANH
ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng sử dụng TNNH trong dịch đuổi của sinh viên năm thứ 3 ngành ngôn ngữ Anh từ đó phân tích, đánh giá những khó khăn của sinh viên khi sử dụng TNNH trong khi dịch đuổi, nguyên nhân của khó khăn đó
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Ngoại ngữ
Số: 2020 - 26
Năm bảo vệ: 2022
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Tiếng Anh
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 15/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.