Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM ONLINE CỦA THẾ HỆ Z (GEN Z) SINH SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tác giả: Tống Thị Nhi
Từ khóa/ Chủ đề: NGHIÊN CỨU
NHÂN TỐ
HÀNH VI
MUA SẮM ONLINE
THẾ HỆ Z
THANH HÓA
Tóm tắt: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm online của thế hệ Z sinh sống trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa từ đó khuyến nghị các giải pháp cho doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng chiến lược thu hút thế hệ Z mua sắm. Đồng thời đưa ra các giải giáp giúp người tiêu dùng ở thế hệ Z nói nói riêng và người tiêu dùng nói chung trở thành những người mua sắm online thông minh.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kinh tế
Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Loan
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 122 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học kinh tế
Lượt tải về: 4 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.