Báo cáo đề tài NCKH 2022 - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
123
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TRUYỆN DÂN GIAN
      PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TRUYỆN DÂN GIAN

Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Mai Hương
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 3
Dung lượng: 225.73 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA
      CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA

Tác giả: THS. NGUYỄN THỊ NGA
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 3
Dung lượng: 578.67 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯƠNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HOC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HOC HỒNG ĐỨC
      MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯƠNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HOC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HOC HỒNG ĐỨC

Tác giả: Ths. Mai Thi ̣Hồng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 9
Dung lượng: 6.37 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH MEN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
      KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH MEN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Tác giả: TS. NGUYỄN THỊ THANH
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 10
Dung lượng: 2.57 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút khách du lịch đến huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
      Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút khách du lịch đến huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

Tác giả: Uông Thị Nga.
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 7
Dung lượng: 392.83 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
DẠY HỌC CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEAM
      DẠY HỌC CÁC BÀI TOÁN CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEAM

Tác giả: ThS. Lương Thị Thu Thuỷ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 10
Dung lượng: 2.80 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
SỰ TỒN TẠI NGHIỆM VÀ DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN NGHIỆM ĐỐI VỚI MỘT SỐ LỚP PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC KHÔNG ĐỊA PHƯƠNG
      SỰ TỒN TẠI NGHIỆM VÀ DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN NGHIỆM ĐỐI VỚI MỘT SỐ LỚP PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC KHÔNG ĐỊA PHƯƠNG

Tác giả: TS. LÊ TRẦN TÌNH
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 600.72 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
“Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt và tham số trật tự của vật liệu La 5/8 Ca 3/8 Mn (1-y) Pd y O 3 ( y= 0,0125; 0,025)”
      “Nghiên cứu hiệu ứng từ nhiệt và tham số trật tự của vật liệu La 5/8 Ca 3/8 Mn (1-y) Pd y O 3 ( y= 0,0125; 0,025)”

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 3.69 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức hiện nay
      Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục chủ nghĩa yêu nước Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức hiện nay

Tác giả: Hòa
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 2
Dung lượng: 130.34 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON
      GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

Tác giả: TS. Hồ Sỹ Hùng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 2
Dung lượng: 387.36 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
NGHỀ DỆT THỔ CẨM LÀNG NGỌC (CẨM LƯƠNG, CẨM THỦY, THANH HÓA)
      NGHỀ DỆT THỔ CẨM LÀNG NGỌC (CẨM LƯƠNG, CẨM THỦY, THANH HÓA)

Tác giả: Nguyễn Thị Sâm
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 3
Dung lượng: 34.38 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
Nghiên cứu sự chuyển hoá sinh lý, hóa sinh theo tuổi phát triển của quả thanh long ruột đỏ trồng tại Thanh Hóa
      Nghiên cứu sự chuyển hoá sinh lý, hóa sinh theo tuổi phát triển của quả thanh long ruột đỏ trồng tại Thanh Hóa

Tác giả: TS. Lê Văn Trọng
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 5
Dung lượng: 2.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
MỘT SỐ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO ÁNH XẠ CO KIỂU FISHER TRONG CÁC KHÔNG GIAN MÊTRIC
      MỘT SỐ ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO ÁNH XẠ CO KIỂU FISHER TRONG CÁC KHÔNG GIAN MÊTRIC

Tác giả: Hoàng Kim Anh
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 4
Dung lượng: 260.09 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
123