Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút khách du lịch đến huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Uông Thị Nga.
Từ khóa/ Chủ đề: nhân tố ảnh hưởng
thu hút khách du lịch
huyện Quảng Xương
tỉnh Thanh Hóa
Tóm tắt: Xác định các nhân tố và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới thu hút khách du lịch đến huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Đề xuất một số giải pháp để thu hút khách du lịch đến huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kinh tế
Số: DT-2020-10
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 99TR
Lượt tải về: 7 Bình chọn:
Lượt xem: 1
Ngày tạo: 24/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.