Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử Việt Nam, lớp 6, Trung học cơ sở tỉnh Thanh Hóa
Tác giả: Mai Ngọc Dịu
Từ khóa/ Chủ đề: Sử dụng
sơ đồ tư duy
dạy học lịch sử
Việt Nam
lớp 6
Thanh Hóa
Tóm tắt: Đề tài tập trung đề xuất các biện pháp sử dụng SĐTD trong DHLS Việt Nam, lớp 6 phù hợp với yêu cầu đổi mới nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 6 nói riêng, môn Lịch sử ở trường THCS tỉnh Thanh Hóa nói chung.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Lịch sử
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 177 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: KH Lịch sử
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.