Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm hệ thống ga thu nước mặt đường giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Tác giả: ThS. Lê Phương Thanh
Từ khóa/ Chủ đề: Nghiên cứu
sản xuất thử nghiệm
hệ thống ga thu nước mặt đường
ô nhiễm môi trường
Tóm tắt: Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm hệ thống ga thu nước mặt đường nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khuôn viên trường và các khu Ký túc xá trường Đại học Hồng Đức.
Người biên mục: Sâm
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kỹ thuật - Công nghệ.
Số: ĐT-2013-45
Năm bảo vệ: 2014
Số trang: 17 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kỹ thuật - Công nghệ.
Lượt tải về: 6 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 07/03/2017 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.