Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIÁ THỂ KHÁC NHAU ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT DƯA CHUỘT F1 FADIA TRỒNG TRONG NHÀ CÓ MÁI CHE, TẠI KHU THỰC HÀNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Tác giả: Lê Thế Chiến
Từ khóa/ Chủ đề: ẢNH HƯỞNG
TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIÁ THỂ
KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG
DƯA CHUỘT F1 FADIA
NHÀ CÓ MÁI CHE
Tóm tắt: Đề tài sẽ cung cấp các dữ liệu khoa học về ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn giá thể thích hợp đến sinh trưởng phát triển cũng như năng suất của giống dưa chuột Fadia trồng vụ Đông Xuân tại khu thực hành trường Đại Học Hồng Đức.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Nông học
Người hướng dẫn: TS. Tống Văn Giang
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 44 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: khoa học: Nông – Lâm – Ngư Nghiệp
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 15/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.