Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hằng
Từ khóa/ Chủ đề: HỆ THỐNG THÔNG TIN
KẾ TOÁN
CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG BỈM SƠN
Tóm tắt: Đề tài đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về HTTTKT trong doanh nghiệp.
Đề tài đề xuất được các giải pháp hoàn thiện HTTTKT tại công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kinh tế
Người hướng dẫn: ThS. Lê Thị Loan
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 149 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học kinh tế
Lượt tải về: 8 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 15/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.