Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học yếu tố hình học ở trường Tiểu học
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Từ khóa/ Chủ đề: Phát triển năng lực
tự học
học sinh
dạy học
yếu tố hình học
trường Tiểu học
Tóm tắt: Đề tài đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học yếu tố hình học ở trường tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường Tiểu học.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Tiểu học
Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Quyên
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 96 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học giáo dục tiểu học
Lượt tải về: 6 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.