Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIM TƯ LIỆU TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỚP 6 Ở TRƯỜNG THCS TỈNH THANH HÓA
Tác giả: Lê Thị Nhung
Từ khóa/ Chủ đề: THIẾT KẾ
SỬ DỤNG PHIM TƯ LIỆU
DẠY HỌC
LỊCH SỬ THẾ GIỚI
LỚP 6
Tóm tắt: Đề tài tập trung đề xuất các biện pháp sử dụng PTL trong DHLS thế giới, lớp 6, THCS tỉnh Thanh Hóa phù hợp với yêu cầu đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng DH phần lịch sử thế giới, phân môn Lịch sử lớp 6, THCS hiện nay ở tỉnh Thanh Hóa.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Lịch Sử
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Vân
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 191 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học xã hội nhân văn
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 15/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.