Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Phát triển tính sáng tạo của trẻ 5 - 6 tuổi thông qua giáo dục STEAM ở trường Mầm non
Tác giả: Trần Thị Anh
Từ khóa/ Chủ đề: Phát triển
sáng tạo
trẻ 5 - 6 tuổi
giáo dục STEAM
trường Mầm non
Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn đề tài xây dựng một số biện pháp phát triển tính sáng tạo của trẻ 5 - 6 tuổi thông qua giáo dục STEAM ở trường Mầm non.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: giáo dục mầm non
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 136 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học giáo dục mầm non
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.