Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Nghiên cứu phát triển du lịch văn hoá tại phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hoá
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hường
Từ khóa/ Chủ đề: phát triển
du lịch văn hoá
Hàm Rồng
Thanh Hoá
Tóm tắt: Đề tài hướng tới làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Du lịch, đưa ra cái nhìn tổng quát về giá trị, thực trạng khai thác hoạt động du lịch của khu vực phường Hàm Rồng
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Du lịch
Người hướng dẫn: ThS.Nguyễn Thị Liên
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 72 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: KHXH
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/08/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.