Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI SIÊU THỊ BIG C THANH HÓA
Tác giả: Lê Thị Tâm
Từ khóa/ Chủ đề: NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG
KHÁCH HÀNG
DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
SIÊU THỊ BIG C
THANH HÓA
Tóm tắt: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thương mại điện tử tại siêu thị Big C Thanh Hóa từ đó kiến nghị, đề xuất những giải pháp chủ 6 yếu nâng cao sự hài lòng của khách hàng và thu hút khách hàng sử dụng các dịch vụ thƣơng mại điện tử của hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: Ths. Lê Thị Thùy Linh
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 104 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Khoa học kinh tế
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.