Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ CỦA THẾ HỆ GEN Z TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tác giả: Nguyễn Tuyết Ngân
Từ khóa/ Chủ đề: NHÂN TỐ
DỊCH VỤ
NGÂN HÀNG SỐ
THẾ HỆ GEN Z
THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tóm tắt: Xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số của Thế hệ gen Z trên địa bàn TP Thanh Hóa.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Tài chính - Ngân hàng
Người hướng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Nga
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 104 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: nhóm ngành Kinh Tế
Lượt tải về: 6 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.