Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: “Ứng dụng công cụ Quizlet vào việc phát triển từ vựng cho sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Hồng Đức”.
Tác giả: Đỗ Hoài Thương
Từ khóa/ Chủ đề: Ứng dụng công cụ Quizlet
phát triển từ vựng
sinh viên năm thứ nhất
ngành Ngôn ngữ Anh
Trường Đại học Hồng Đức
Tóm tắt: Về khoa học: Thực nghiệm nghiên cứu này giúp nhóm tác giả có vốn hiểu biết sâu hơn và toàn diện hơn về việc sử dụng công cụ Quizlet trong việc học và nâng cao vốn từ vựng cho SV ngành NNA năm thứ nhất.
Về ứng dụng: Nghiên cứu này được thực hiện với hi vọng có thể ứng dụng vào việc học từ vựng giúp cho SV có thêm các phương pháp học từ vựng thông minh hơn và hiệu quả hơn. Thêm vào đó, đề tài cũng là nguồn tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và những người quan tâm đến việc học và nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Ngoại ngữ
Người hướng dẫn: Nguyễn Thanh Minh
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 201 tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Thuộc nhóm ngành khoa học: Giáo dục
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 12/07/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.