Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CHI PHÍ TỚI HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA TRONG BỐI CẢNH HẬU COVID-19
Tác giả: TS. Đặng Lan Anh
Từ khóa/ Chủ đề: SỬ DỤNG THÔNG TIN CHI PHÍ
HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
DOANH NGHIỆP
TỈNH THANH HÓA
BỐI CẢNH HẬU COVID-19
Tóm tắt: Đánh giá được chiều hướng và mức độ tác động của việc sử dụng thông tin chi phí tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh hậu Covid-19, từ đó đưa ra các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị này.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: KT-QTKD
Số: ĐT-2021-37
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 178TR
Lượt tải về: 9 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.