Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC SOẠN ĐỆM TRÊN ĐÀN ORGAN ĐIỆN TỬ
Tác giả: ThS. Đỗ Thị Thu Phương
Từ khóa/ Chủ đề: SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
ĐÀN ORGAN ĐIỆN TỬ
SOẠN ĐỆM
Tóm tắt: Đề tài đề xuất các biện pháp hướng dẫn sinh viên ngành GD Mầm non soạn đệm các bài hát trong chương trình dạy học Đàn organ điện tử học phần Đàn organ - CHDD tại trường Trường ĐH Hồng Đức.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Âm nhạc
Số: ĐT – 2021 - 27
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 128TR
Lượt tải về: 3 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.