Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH MEN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Tác giả: TS. NGUYỄN THỊ THANH
Từ khóa/ Chủ đề: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH MEN
ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Tóm tắt: Phân tích cụ thể được thực trạng quản trị chi phí môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất gạch men trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dựa trên cơ sở lý luận đã nghiên cứu để đề xuất được các giải pháp hoàn thiện có tính khả thi.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: KT - QTKD
Số: ĐT-2021-05
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 129TR
Lượt tải về: 10 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.