Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ 4 - 5 TUỔI THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tác giả: TS. Lê Thị Huyên
Từ khóa/ Chủ đề: GIÁO DỤC TÍNH TỰ LẬP
TRẺ 4 - 5 TUỔI
THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM
TRƯỜNG MẦM NON
THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tóm tắt: Bổ sung và làm phong phú hệ thống lý luận về giáo dục TTL cho trẻ 4 - 5 tuổi theo hướng trải nghiệm ở trường mầm non.
Đề xuất một số biện pháp giáo dục TTL cho trẻ 4 - 5 tuổi theo hướng trải nghiệm và vận dụng ở các trường mầm non trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa.
Cung cấp tài liệu tham khảo cho GV, SV chuyên ngành GDMN, GV các trường mầm non, cha mẹ trẻ.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: GIÁO DỤC MẦM NON
Số: ĐT - 2021 - 28
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 161tr
Lượt tải về: 3 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 27/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.