Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN CẨM THỦY, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: THS. NGUYỄN THỊ NGA
Từ khóa/ Chủ đề: HOẠT ĐỘNG CHO VAY
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
HUYỆN CẨM THỦY
TỈNH THANH HÓA
Tóm tắt: Đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hoạt động cho vay tại NH CSXH huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tại NH CSXH huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa tầm nhìn đến năm 2025.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 118tr
Lượt tải về: 3 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 09/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.