Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU DỰA TRÊN BỘ CHỈ SỐ G20
Tác giả: Nguyễn Thị Thuý Phượng
Từ khóa/ Chủ đề: TIẾP CẬN TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
VIỆT NAM
BỘ CHỈ SỐ G20
Tóm tắt: Đánh giá thực trạng tiếp cận tài chính toàn diện của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam dựa trên bộ chỉ số G20 (2016)
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kinh tế
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 87TR
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.