Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TRUYỆN DÂN GIAN
Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Mai Hương
Từ khóa/ Chủ đề: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ MẠCH LẠC
TRẺ MẪU GIÁO 5- 6 TUỔI
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TRUYỆN DÂN GIAN
Tóm tắt: Đề tài góp thêm tư liệu nghiên cứu về ý nghĩa của truyện dân gian đối với việc phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi.
Đề tài đưa ra các biện pháp giúp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5- 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với truyện dân gian.
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: GIÁO DỤC MẦM NON
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 92tr
Lượt tải về: 3 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 27/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.