Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Tác giả: ThS. Lê Thị Thùy Linh
Từ khóa/ Chủ đề: HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
TỈNH THANH HÓA
Tóm tắt: Đề tài thực hiện phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp định tính; đánh giá được mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố và định hướng một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động TMĐT tại các doanh nghiệp TMDV trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Người biên mục: lLoan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Kinh tế - Quản trị kinh doanh
Số: ĐT- 2021- 06
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 123tr
Lượt tải về: 3 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 27/03/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.