Thông tin biên mục

Tiêu đề: BIỆN PHÁP NÂNG CAO TRÍ NHỚ NGẮN HẠN (SHORT – TERM MEMORY) TRONG DỊCH ĐUỔI (CONSECUTIVE INTERPRETATION) CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Tác giả:
Nhà xuất bản:
Tác giả phụ: Loan
Bình luận: 0 Bình chọn:
Lượt b/c:
0
Điểm bình chọn:
0
Tiện ích:
Chia sẻ: Chia sẻ lên google I Chia sẻ lên facebook I Chia sẻ lên twitter I


Chọn tệp tin số cần xem...

STT Tên tệp tin Yêu cầu Tải Xem tài liệu Xem thử
1.

 Danh sách tài liệu liên quan

Skip Navigation Links.