Thêm vào giỏ hàng mua tài liệu số Đóng

Tiêu đề:
BIỆN PHÁP NÂNG CAO TRÍ NHỚ NGẮN HẠN (SHORT – TERM MEMORY) TRONG DỊCH ĐUỔI (CONSECUTIVE INTERPRETATION) CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
Tác giả:
Th.S Lê Thị Hương
Nhà xuất bản:
Chủ đề:
NÂNG CAO TRÍ NHỚ NGẮN HẠN
Tác giả phụ:
Loan

Danh sách tệp tin số cần mua

STTTên tệp tin sốGiá gốcGiá chính sáchThành tiềnTrạng thái
1. BIỆN PHÁP NÂNG CAO TRÍ NHỚ NGẮN HẠN (SHORT – TERM MEMORY) TRONG DỊCH ĐUỔI (CONSECUTIVE INTERPRETATION) CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 0 0 0
Đơn vị tiền tệ: VNĐ