Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THEO TIẾP CẬN PHỐI HỢP"
Tác giả: NGUYỄN THÙY LINH
Từ khóa/ Chủ đề: "QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THEO TIẾP CẬN PHỐI HỢP"
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hiền
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 144
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hiền
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/09/2021 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: