Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THANH HÓA
Tác giả: CAO THỊ HƯƠNG
Từ khóa/ Chủ đề: GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ KINH DOANH
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Minh Huệ
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 110tr
Nơi bảo vệ: Khoa KT - QTKD
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Lê Thị Minh Huệ
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: