Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THANH HÓA
Tác giả: NGUYỄN THỊ NGUYỆT
Từ khóa/ Chủ đề: PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Huy Chính
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 97tr
Nơi bảo vệ: Khoa KT - QTKD
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Lê Huy Chính
Lượt tải về: 10 Bình chọn:
Lượt xem: 1
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: