Luận văn thạc sĩ năm 2019 - Tài liệu

 

Tìm thấy 20 tài liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm.
 
12345678910...>>
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC
      QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC

Tác giả: LÊ THỊ THẮNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 887.53 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA
      HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA

Tác giả: LÊ NGỌC THỰC
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NSNN TẠI HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA
      HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN NSNN TẠI HUYỆN VĨNH LỘC, TỈNH THANH HÓA

Tác giả: VŨ THỊ PHƯƠNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.09 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA
      HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA

Tác giả: LÊ THỊ THU HUYỀN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 2.85 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA
      HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN THANH HÓA

Tác giả: BÙI QUANG TUYẾN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 2.86 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN THẮNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA
      PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN THẮNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA

Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 2
Dung lượng: 1.06 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA
      HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA

Tác giả: LÊ THỊ KIM OANH
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.08 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA
      GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA

Tác giả: MAI BẢO HÀ
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.23 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THANH HÓA
      GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC THANH HÓA

Tác giả: LÊ HỒNG QUÂN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 913.98 (Kb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THANH HÓA
      GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THANH HÓA

Tác giả: NGUYỄN QUANG MINH
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 1.11 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN THẮNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA
      PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN THẮNG, THÀNH PHỐ THANH HÓA

Tác giả: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.06 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA
      HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA

Tác giả: LÊ THỊ KIM OANH
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.08 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HOÀN THUẾ GTGT BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA
      HOÀN THUẾ GTGT BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA

Tác giả: LÊ THỊ NGỌC
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.01 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MAI HƢƠNG
      HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MAI HƢƠNG

Tác giả: HOÀNG THỊ HỒNG HẠNH
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 0
Dung lượng: 1.31 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA
      QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TẠI THANH HÓA

Tác giả: NGUYỄN THANH
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 3
Dung lượng: 1.77 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP THƢỢNG MAI
      MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP THƢỢNG MAI

Tác giả: TRỊNH MINH TRANG
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 1
Dung lượng: 1.32 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH QUYẾT TOÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ SẦM SƠN
      HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THANH QUYẾT TOÁN TẠI BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ SẦM SƠN

Tác giả: NGUYỄN NGỌC KIÊN
Nhà xuất bản:
Lượt tải về: 6
Dung lượng: 1.24 (Mb)
Chia sẻ: Chia sẻ lên google Chia sẻ lên facebook Chia sẻ lên twitter
Tiện ích:
12345678910...>>