Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG, CHI NHÁNH THANH HÓA
Tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THANH
Từ khóa/ Chủ đề: PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG, CHI NHÁNH THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Ngô Việt Hương
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 103tr
Nơi bảo vệ: Khoa KT - QTKD
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Ngô Việt Hương
Lượt tải về: 9 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: