Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA
Tác giả: LÊ VĂN THÀNH
Từ khóa/ Chủ đề: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
CÁC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CÔNG
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Việt
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 131tr
Nơi bảo vệ: Khoa KT - QTKD
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Việt
Lượt tải về: 2 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: