Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: LÊ THỊ MƠ
Từ khóa/ Chủ đề: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN $ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN $ THÀNH PHỐ THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Ngô Chí Thành
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 104tr
Nơi bảo vệ: Khoa KT - QTKD
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Ngô Chí Thành
Lượt tải về: 4 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: