Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁC TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Tác giả: LÊ THỊ XUÂN
Từ khóa/ Chủ đề: NÂNG CAO NĂNG LỰC
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG
ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Ngô Chí Thành
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 99tr
Nơi bảo vệ: Khoa KT - QTKD
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Người hướng dẫn: TS. Ngô Chí Thành
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 08/09/2019 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: