Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI BỆNH VIỆN NHI THANH HÓA
Tác giả: LÊ THỊ THU HUYỀN
Từ khóa/ Chủ đề: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: Đào Thu Trà
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 139
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: Đào Thu Trà
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: