Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: MAI BẢO HÀ
Từ khóa/ Chủ đề: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thành Cương
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 109
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Đặng Thành Cương
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: