Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: HOÀN THUẾ GTGT BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ TẠI CỤC THUẾ TỈNH THANH HÓA
Tác giả: LÊ THỊ NGỌC
Từ khóa/ Chủ đề: HOÀN THUẾ GTGT BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Cường
Năm bảo vệ: 2019
Số trang: 100
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Kế toán
Người hướng dẫn: TS. Lê Văn Cường
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 25/03/2020 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: