Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Tác giả: MAI THỊ XUÂN
Từ khóa/ Chủ đề: HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
HUYỆN HÀ TRUNG, TỈNH THANH HÓA
THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Bùi Tuấn Anh
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 128tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Bùi Tuấn Anh
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: