Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: Thơ Mã Giang Lân nhìn từ thi pháp thể loại
Tác giả: Phạm Thị Hồng
Từ khóa/ Chủ đề: Thơ Mã Giang Lân
nhìn từ thi pháp thể loại
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS. TS Hỏa Diệu Thúy
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 102
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: văn học
Người hướng dẫn: PGS. TS Hỏa Diệu Thúy
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: