Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU THANH NANO TiO2 ỨNG DỤNG LÀM ĐIỆN CỰC ÂM TRONG LINH KIỆN TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG"
Tác giả: NGÔ THỊ HỒNG
Từ khóa/ Chủ đề: "NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU THANH NANO TiO2
ỨNG DỤNG LÀM ĐIỆN CỰC ÂM
TRONG LINH KIỆN TÍCH TRỮ NĂNG LƯỢNG
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Nghĩa
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 59
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Nghĩa
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: