Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN CHO HỌC SINH LỚP 6 TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN "
Tác giả: NGUYỄN THỊ THIÊN LÝ
Từ khóa/ Chủ đề: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN
HỌC SINH LỚP 6
TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS. TS Lê Thị Phượng
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 110
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt
Người hướng dẫn: PGS. TS Lê Thị Phượng
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 23/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: