Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ CHO HỌC SINH LỚP 6 TRONG DẠY HỌC THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT"
Tác giả: LÊ THỊ HẰNG
Từ khóa/ Chủ đề: "PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ
HỌC SINH LỚP 6
DẠY HỌC THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Anh
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 102
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt
Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Anh
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 23/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: