Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: TÍCH HỢP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH LỚP 9 TRONG DẠY HỌC TRUYỆN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945
Tác giả: PHẠM THỊ TRANG
Từ khóa/ Chủ đề: TÍCH HỢP GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP
HỌC SINH LỚP 9
DẠY HỌC TRUYỆN VIỆT NAM SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Phượng
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 94
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Văn - Tiếng Việt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Lê Thị Phượng
Lượt tải về: 7 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 23/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: