Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN CHẤT ĐẾN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NANO SILICA TỪ TRO BAY NHIỆT ĐIỆN
Tác giả: LÝ HOÀNG LIÊN
Từ khóa/ Chủ đề: KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN CHẤT
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NANO SILICA TỪ TRO BAY NHIỆT ĐIỆN
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Giang
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 59
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Vật lý Chất rắn
Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Giang
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: