Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "Diễn ngôn về giới trong thơ nữ Việt Nam đương đại (khảo sát qua một số trường hợp tiêu biểu)"
Tác giả: Nguyễn Thị Hè
Từ khóa/ Chủ đề: "Diễn ngôn về giới trong thơ nữ Việt Nam đương đại "
(khảo sát qua một số trường hợp tiêu biểu)
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Huệ
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 105
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: văn học
Người hướng dẫn: TS. Hoàng Thị Huệ
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 24/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: