Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "XÂY DỰNG CÂU HỎI, BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC VĂN BẢN THƠ MỚI"
Tác giả: TRẦN THỊ THÚY NGA
Từ khóa/ Chủ đề: XÂY DỰNG CÂU HỎI, BÀI TẬP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
DẠY HỌC VĂN BẢN THƠ MỚI
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Mai
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 126
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Bộ môn Văn - Tiếng Việt
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Mai
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: