Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: "TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 12 TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN."
Tác giả: Lê Thị Thơ.
Từ khóa/ Chủ đề: TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO HỌC SINH LỚP 12
DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN THÔNG TIN
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS. TS Hoàng Thị Mai.
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 100
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Văn- Tiếng Việt
Người hướng dẫn: PGS. TS Hoàng Thị Mai.
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 22/03/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: