Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HOÁ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
Tác giả: NGUYỄN THỊ THUÝ HẰNG
Từ khóa/ Chủ đề: XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ
CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HOÁ
TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Thuý Giang
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 114tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trịnh Thuý Giang
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: