Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: QUẢN LÝ GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH
Tác giả: TẠ THỊ CÚC
Từ khóa/ Chủ đề: QUẢN LÝ GIÁO DỤC THẨM MỸ
TRẺ MẪU GIÁO Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON
HUYỆN HOẰNG HOÁ, TỈNH THANH HOÁ
THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH
Người biên mục: Loan
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Cao Thị Cúc
Năm bảo vệ: 2022
Số trang: 117tr
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Cao Thị Cúc
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 03/02/2023 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: