Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA
Tác giả: LÊ TRANG LINH
Từ khóa/ Chủ đề: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA
Người biên mục: Huệ
Loại tài liệu: LV
Mô tả vật lý: G
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Phương
Năm bảo vệ: 2021
Số trang: 88
Nơi bảo vệ: ĐHHĐ
Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thu Phương
Lượt tải về: 1 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 28/04/2022 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: