Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hồng Đức
Tiêu đề: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ CẤU TRÚC LÊN ĐỘ MẤT MÁT TRONG SỢI TINH THỂ QUANG TỬ
Tác giả: SV nghiên cứu: Trần Hồng Thắm
Từ khóa/ Chủ đề: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ CẤU TRÚC
ĐỘ MẤT MÁT
SỢI TINH THỂ QUANG TỬ
Người biên mục: Loan
Nguồn gốc: ĐHHĐ
Ngôn ngữ: Vie
Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên
Năm bảo vệ: 2023
Số trang: 55 tr
Lượt tải về: 5 Bình chọn:
Lượt xem: 0
Ngày tạo: 28/03/2024 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: